Podzimní kurzy ve wellness centru Slender You!!!

Zajímá vás, jaké důsledky pro vaše zdraví může mít chronický stres a neschopnost efektivně relaxovat? Přijďte na naše podzimní kurz, které se konají ve wellness centru Slender You. Přihlašujte se na recepce.slenderyou@gmail.com  nebo tel. + 420 603 221 078

+ 420 591 137 221, počet míst je omezen. Více na www.slender-you.cz

                                                     Přihlásit se můžete zde https://slender-you.cz/kalendar/

AUTOGENNÍ TRÉNINK, 29.9.2018, 9.00-11.30: Autogenní trénink je relaxační metoda, založena na uvolnění všech svalových skupin pomocí sugescí a autosugescí. Při jejím pravidelném trénování lze dosáhnout uvolnění prakticky kdykoli a kdekoli během vašeho všedního dne a zabere přibližně 5 minut. V rámci kurzu budou rozebrány základní poznatky o stresových situacích a reakcí našeho těla na ně, druhá část bude věnována praktickému nácviku autogenního tréninku.

JACOBSONOVA PROGRESIVNÍ RELAXACE, 27.10.2018, 9.00-11.30: Metoda progresivní relaxace je formou uvolňování svalových skupin po jejich předchozí námaze. Důraz je kladen na vnímání napětí a uvolnění ve svalech. V rámci kurzu budou rozebrány základní poznatky o vytváření reakcí na stresové reakce, které se utvářejí v raném dětství a také vlivy, které jsou zásadní při zvládání zátěžových situací v životě.

IMAGINACE, 10.11.2018, 9.00-11.30: Imaginace je psychoterapeutická metoda, která má za cíl na základě navození symbolických obrazů v mysli pomoci vyřešení problému, který člověk prožívá. V rámci kurzu budou rozebrány způsoby, jakými je možnost posílit strategie při zvládání zátěžových situací a základní principy imaginace, v druhé části bude proveden praktický nácvik relaxace pomocí autogenního tréninku s následnou imaginací.